O nas

 

 

Pracownia architektoniczno-budowlana "Budynki Podziemne", zajmuje się projektowaniem i kreowaniem oryginalnej i specyficznej zabudowy podziemnej w zakresie zabudowy mieszkaniowej jak i usługowej. Tworzenie takich obiektów już od czasów studiów stało się dla nas niesamowitą pasją, którą dzielimy się z Inwestorami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

Projekty podziemnych obiektów wykonywane są po to, aby dążyć do zachowania harmonii z otoczeniem krajobrazu lub istniejącej zabudowy. Zależy nam na funkcjonalności prawidłowo rozplanowanego budynku, na połączeniu go z naturą oraz na prostej i przemyślanej formie, obranej w stabilnej konstrukcji. 


Nowe rozwiązania są dla nas poszukiwaniem wyjątkowości w specyficznej zabudowie podziemnej, natomiast profesjonalne podejście do sprawy pozwala nam kontrolować budżet na każdym etapie projektu.

Chcemy, aby nowopowstałe obiekty stały się odzwierciedleniem stylu i sposobu życia nowoczesnego użytkownika przestrzeni. Proces projektowania rozpoczynamy od idei, myśli, którą wraz z Inwestorem kreujemy zaraz na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, czy też wizji lokalnej.

Jesteśmy młodymi ludźmi współpracującymi z doświadczonymi specjalistami: konstruktorami, technologami, materiałoznawcami i mykologami. Łączymy energię młodych projektantów z wieloletnim doświadczeniem specjalistów -  Inżynierów budowlanych.

Każdy z nas jest odrębną jednostką społeczną, dlatego też i każdy dom winien wyglądać inaczej, a każda usługa winna być projektowana dla konkretnego zespołu jednostek. Nie chcemy powielać i rozprzestrzeniać ogólnodostępnych "typówek" tak łatwo dostępnych w Internecie i tak łatwo zaburzających harmonię przestrzenną naszego kraju.

Budynki podziemne to pracownia stworzona przez Marcina Jana Grzegorzek. Założyciel jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał od początku studiów, uczestnicząc w wielu konferencjach, warsztatach i kołach naukowych. Pracę zawodową rozpoczął podczas 3 roku studiów. Swoją pasję z budynkami podziemnymi rozpoczął w maju 2011 r. 

Architekt Marcin Jan GRZEGORZEK- czynny członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, wpis o nr SL-1770, posiadający uprawnienia budowlane do projektowana bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Przeczytać można więcej na:

Wykład na temat budownictwa podziemnego i domów pasywnych

Wykład o architekturze podziemnej

Spis z publikacji w czasopiśmie Builder

Publikacja w Builder (s.88-92)

Opis koła naukowego, wystąpienie nt. „Budownictwo podziemne- zrównoważone budynki podziemne”.

Wykład nt. "Przestrzenie mieszkalne podziemne na terenach objętych ochroną konserwatorską"